Liên hệ

http://www.hopdongho.vn/

 
THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
TÀI KHOÀN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN

1. Ngân Hàng BIDV
Tên tài khoản: Phạm Thị Thùy
Số Tài khoản : 36810000158422
Mở tại: Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Tân Bình,TP.HCM

2. Ngân Hàng Techcombank
Tên tài khoản: Phạm Thị Thùy
Số Tài khoản: 19031465161012
Mở tại: Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Tân Bình, TP.HCM

3. Ngân Hàng Sacombank
Tên tài khoản: Phạm Thị Thùy
Số Tài khoản: 060153140084
Mở tại: Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Quận 12, TP.HCM

4. Ngân Hàng EXIMBANK
Tên tài khoảnPhạm Thị Thùy
Số Tài khoản:1015 1484 9304 614
Mở tạiNgân Hàng EXIMBANK- TP.HCM